RODO w naszej Poradni.

Fazy wdrożenia RODO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska "Przychodnia"
w Chorzowie H. Majętnego 14


1. Audyt
2. Zalecenia do audytu
3. Szkolenie
4. Wdrożenie

a) Prowadzone rejestry:
• Rejestr czynności przetwarzania
• Rejestr zbiorów danych
• Rejestr upoważnień i poleceń
• Rejestr Naruszeń

b) Dokumenty:
• Upoważnienie do przetwarzania danych dla pracowników
• Oświadczenie dla pracowników o zaznajomieniu się z procedurami RODO na terenie Przychodni
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pacjenta/ rodzica/ opiekuna prawnego/dziecka
• Klauzula informacyjna RODO – gablota, strona internetowa

c) Dodatkowo
• Polityka zarządzania ryzykiem
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznymKlauzula informacyjna w zakresie RODO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska „Przychodnia"
w Chorzowie H. Majętnego 14

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do żądania dostępu do Państwa i Państwa dzieci danych osobowych,
b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w szczególności wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i nie wynika z innych podstaw przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać kierując stosowny wniosek na adres siedziby naszej Przychodni lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: roleder@op.pl .
W procesie udzielania odpowiedzi na wniosek będziemy prosić Państwa o stosowne informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną, czyli podmiot konkretnych danych osobowych lub przez osobę działającą w jego imieniu i zgodnie z przepisami prawa.
Ponadto na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.